Firma fonograficzna Musicon

Firma fonograficzna Musicon stawia sobie za cel promocję polskiej kultury muzycznej. Założycielami Musiconu są absolwenci Wydziału Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Warszawie – Jacek Guzowski i Krzysztof Kuraszkiewicz.

Musicon zajmuje się najwyższej jakości nagraniami muzycznymi o wielkich walorach artystycznych. Specjalizuje się głównie w nagraniach muzyki polskiej w wykonaniu znanych i cenionych w świecie artystów. Są wśród nich m.in.: Emma Kirkby, Olga Pasiecznik, Paul Esswood, a także Stefan Stuligrosz z Poznańskimi Słowikami, Anna Szostak i Camerata Silesia oraz Marek Toporowski z Concerto Polacco, jak również Julian Gembalski, Andrzej Chorosiński i Józef Serafin.

W swoich nagraniach Musicon prezentuje szerokie spektrum form muzycznych od muzyki organowej przez utwory oratoryjno-kantatowe, aż po opery. Wśród wydawanych kompozytorów są: Mikołaj Zieleński, Bartłomiej Pękiel, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, a także Fryderyk Chopin, Feliks Nowowiejski oraz Karol Szymanowski. Musicon nagrał ponadto kilka płyt z chorałem gregoriańskim ze źródeł dominikańskich w wykonaniu braci dominikanów i zespołu Bornus Consort.

Wspólnie z ojcami Paulinami z Jasnej Góry firma Musicon uczestniczy w projekcie Musica Claromontana. To zakrojone na niespotykaną dotąd w Polsce skalę przedsięwzięcie zakłada wydanie wszystkich odnalezionych w archiwum klasztornym dzieł 40 jasnogórskich kompozytorów, m.in. nieznanego wcześniej o. Amanda Ivančića (Ivanschiza) OSPPE, Józefa Elsnera czy Marcina Józefa Żebrowskiego. W swoim katalogu Musicon posiada kilkadziesiąt płyt z tej serii.

Musicon zajmuje się również realizacją nagrań muzycznych dla innych firm wydawniczych. Dzięki takiej współpracy powstało m.in. nagranie opery narodowej Halka Stanisława Moniuszki w wykonaniu solistów i orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Antoniego Wicherka.

Firma od lat współpracuje także z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, dla którego dokonuje nagrań dokumentalnych.

Wydawane przez Musicon nagrania powstają w salach najwierniej oddających styl danego kompozytora i jego muzyki. Do ich realizacji używany jest najnowocześniejszy sprzęt nagraniowy. Standardem są wysokiej rozdzielczości nagrania wielokanałowe (24 bity, 96 kHz), edytowane w systemie SADiE.

Musicon jest mecenasem swoich planów wydawniczych. Działa od 1991 r.