AKATYST KU CZCI BOGURODZICY W JEJ CZĘSTOCHOWSKIM OBRAZIE

Dodaj do koszyka

Prosimy o podanie numerów katalogowych oraz ilości interesujących Panią/Pana płyt Musiconu. Pocztą zwrotną odeślemy informację dotyczącą ceny i sposobów płatności.
Musicon
musicon@musicon.pl

OK

MCCD 76

Wykonawcy:

OKTOICH – Chór Prawosławnego Ordynariatu WP, Garnizonu Wrocław

ks. Grzegorz Cebulski – lektor i dyrygent

Utwory

1 Dzwon „Zwiastun” 0:49
2 Modlitwa do Ducha Świętego 3:06
3 Troparion "Niezwyciężone Zwycięstwo" 0:30
428 13 Kondakionów i 12 Ikosów 33:10
29 Ikos I "Anielski sobór w niebie" 1:29
30 Kondakion I "Tobie Zwycięskiej hetmance" 1:16
31 Modlitwa końcowa Akatystu 4:36
32 Ektenia Usilna (Litania Żarliwa) 5:19
33 Rozesłanie 2:25
34 Bogurodzico Dziewico raduj się; Znamiennyj raspiew, XV w., Irmologion przemyski ( w jęz. staro-cerkiewno-słowiańskim) 1:28
35 Trójdzwon Świąteczny 0:37